Qarku:    
Bashkia:
Bashkia TIRANE 941 / 941 QV

-3.55 -0.37 -0.37 0.24 -2.33 1.71 -0.98 2.94 1.59 2.69 0.00 2.45 -1.84 3.43 -1.47 3.67 -1.71 3.43 -1.84 2.94 -0.73 7.59 -2.57 2.94 -3.31


Bashkia TIRANE 941 / 941 QV


Këshilltarë: 61 Shih listën fituese
PS: 34
BF: 15
PD: 4
PSD: 3
LB: 1
NTH: 1
PDIU: 1
LZHK: 1
PR: 1-3.55 -0.37 -0.37 0.24 -2.33 1.71 -0.98 2.94 1.59 2.69 0.00 2.45 -1.84 3.43 -1.47 3.67 -1.71 3.43 -1.84 2.94 -0.73 7.59 -2.57 2.94 -3.31